EXKLUZIVNÍ ČESKÝ VÝROBCE TVRDOMĚRNÝCH DESTIČEK

EXCLUSIVE CZECH PRODUCER OF HARDNESS BLOCKS

Stručně o firmě

Firma MEDET působí na českém a zahraničním trhu již od r. 1992 v současnosti tvoří jednu z klíčových firem v oblasti dodávek všech typů tvrdoměrných destiček. Základem je výroba a prodej tvrdoměrných destiček typu Rockwell, Brinell, Vickers 
Knoop pro spolehlivé kontroly všech typů průmyslových a laboratorních tvrdoměrů..

Nabízený program se vzhledem k narůstajícím poptávkám zákazníků rozšířil o dodávky tvrdoměrných destiček na bázi hliníkových slitin a barevných kovů.

Ze skladových zásob nabízíme tvrdoměrné destičky s cca 380 rozdílnými tvrdostmi, které zkvalitněním služeb dodáváme již ověřené a s příslušným certifikátem do 10 dnů.

Veškerá produkce odpovídá normám řady 9000 a kalibrace etalonů mezinárodním normám ISO, ČSN EN ISO, případně národním normám (ASTM). Kalibrace destiček je úředně prováděna státními zkušebnami ČMI (Český metrologický institut) 
a MC Praha (Metrologickým centrem). Zboží dodává firma v rámci ČR a EU prostřednictvím pozemní či letecké pošty a do mimoevropských zemí přes celní poštu letecky.


Tvrdoměrné etalony jsou vyrobeny z velmi čistých, vakuově přetavených ocelí a z vysoce homogenních hliníkových slitin. Firma rovněž dodává mikrotvrdoměrné destičky Vicker­s a Knoop již od zatížení 0,025kp a dále EQUO bloky odstupňovaných tvrdostí, dle normalizovaných metod stupnic HLD, HLG a dalších.


Brief information about the company

MEDET company has operated on the Czech market since1992 and it is currently one of the key companies in the field of supply of all kinds of hardness test blocks. Its main activities comprise manufacture and sale of Rockwell, Brinell, Vickersand Kno­op hardness test blocks for reliable testing of all types of industrial and laboratory hardness testing machines.

Due to increasing customer demand, we have extended the offered assortment to include supply of hardness test blocks made of aluminium alloys and non-ferrous metals.

We have permanent stock of hardness test blocks of approx 380 different hardnesses. As an improvement to our services, we can supply them already certified and with correspondent certificate within 30 days.

All production corresponds to the ISO 9000 standards and test block calibration is performed in conformity with ISO, CSN EN ISO international standards or eventually with national standards (ASTM). Test block calibration is officially performed in state testing institutes: CMI (Czech Meteorological Institute) and MC Praha (Meteorological centre). The goods are delivered by road or air mail all over the Czech Republic and the EU and by air customs mail to non-European countries.

The hardness test blocks are made of completely pure, vacuum remelted steel and extremely homogenous aluminium alloys. The company also supplies Vicker­s and Knoop mi­cro hardness test blocks already from 0,025kp l oad and further EQUO blocks of graduated hardnesses pursuant to standardized methods of HLD, HLG and other scales.

Toto je výchozí obsah komponenty „Text“

Toto je výchozí obsah komponenty „Text“

Toto je výchozí obsah komponenty „Text“

Kontakt

Vilém Truhlařík – MEDET
Hnězdenská 558, 181 00 Praha 8
Česká republika

IČ: 186 36 284
DIČ: CZ360629059
Banka: Komerční banka,a.s.
181 00 Praha 8 – Bohnice
Číslo účtu: 339 444–081/0100
SWIFT: KOMBCZ PP 339 444 081/0100
IBAN: CZ1201 000 00­0 000 339 444 081

tel./fax: 00420 233 550 386
tel.: 00420 315 655 065
mobil / portable tel.: 00420 602 366 288

http://www.medet.cz
e-mail: vtruhlarik@volny.cz


Created by QOP.cz